DOLCE VITA

 

Photographer / Pascal Uheli

Model / Dana

Hair & make-up  / Jessica Krenn

Styling / Sarah Störchli